Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzebyProjekt pt.: "Wzrost konkurencyjności firmy Proligo Sp. z o.o. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa oraz                     zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego."

Beneficjent projektu: Proligo Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 128 036,00 zł

Kwota dofinansowania: 676 851,60 zł


W wyniku rozstrzygnięcia konkursu firma Proligo Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację niniejszego projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się
na stronie www.rpo.silesia-region.pl
» powrót