Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000173044

kapitał zakładowy: 81 000,00zł
Proligo Sp. z o. o.
ul. 3-go Maja 77
41-500 Chorzów
tel. +48 32 349 17 77
fax: +48 32 349 17 60
e-mail: proligo@proligo.pl


nr konta: PKO BP S. A. o/Chorzów 72 1020 2368 0000 28020157 4540

NIP: 627-24-88-792
Regon: 278131726